14 + 1 φωτογραφίες σκύλων που μας βγάζουν την γλώσσα! TongueOutTuesday 1ο

14 + 1 φωτογραφίες σκύλων που μας βγάζουν την γλώσσα! TongueOutTuesday 1ο

Τρίτη σήμερα και είπαμε να γιορτάσουμε μαζί με 14+1 σκύλους το #TongueOutTuesday!

Γιατί εμείς στις Γουφαμάρες «βγάζουμε» την γλώσσα μας σε ότι μας στεναχωρεί και συνεχίζουμε.!!!

Woofland - TongueOutTuesday - οι σκύλοι μας βγάζουν την γλώσσα 1

Woofland - TongueOutTuesday - οι σκύλοι μας βγάζουν την γλώσσα 2

Woofland - TongueOutTuesday - οι σκύλοι μας βγάζουν την γλώσσα 3

Woofland - TongueOutTuesday - οι σκύλοι μας βγάζουν την γλώσσα 4

Woofland - TongueOutTuesday - οι σκύλοι μας βγάζουν την γλώσσα 5

Woofland - TongueOutTuesday - οι σκύλοι μας βγάζουν την γλώσσα 6

Woofland - TongueOutTuesday - οι σκύλοι μας βγάζουν την γλώσσα 7

Woofland - TongueOutTuesday - οι σκύλοι μας βγάζουν την γλώσσα 8

Woofland - TongueOutTuesday - οι σκύλοι μας βγάζουν την γλώσσα 9

Woofland - TongueOutTuesday - οι σκύλοι μας βγάζουν την γλώσσα 10

Woofland - TongueOutTuesday - οι σκύλοι μας βγάζουν την γλώσσα 11

Woofland - TongueOutTuesday - οι σκύλοι μας βγάζουν την γλώσσα 12

Woofland - TongueOutTuesday - οι σκύλοι μας βγάζουν την γλώσσα 13

Woofland - TongueOutTuesday - οι σκύλοι μας βγάζουν την γλώσσα 14

Γουφαμάρες

Αργυρώ Μακρή